Idea

IMGP4360

Marsz Świętości Życia jest demonstracją w obronie prawa do życia każdego człowieka, niezależnie od tego, czy jest narodzony czy nie. Konstytucja głosi, że „Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia”, ale gdy chodzi o nienarodzonych, rządzący wolą kierować się ideologią „kompromisu aborcyjnego” niż konstytucją.

Nazwa Marszu nawiązuje do Dnia Świętości Życia, obchodzonego 25 marca – w Święto Zwiastowania Pańskiego. Kościół w Polsce ustanowił taki dzień w odpowiedzi na apel Jana Pawła II zawarty w encyklice Evangelium Vitae z 1995 r, ogłoszonej właśnie 25 marca.

Udział w Marszu jest publicznym opowiedzeniem się po stronie życia. Jest też wyrazem radości z istnienia, rodziny i dzieci.

Przyjdź! Niech nas zobaczą i usłyszą! 

Historia

Marsz z okazji Dnia Świętości Życia w Warszawie po raz pierwszy odbył się 25 marca 2006 r. z inicjatywy Lidii Klempis z Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia przy współpracy Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Warszawskiej. W organizację Marszu włączyli się następnie studenci ze wspólnoty „Woda Życia”, a od 2011 Rycerze Jan Pawła II (z epizodycznym udziałem Rycerzy Kolumba w 2010r.). W ostatnich latach włączyło się jeszcze szereg organizacji i ruchów – Organizatorzy.

Początkowo inicjatywa nosiła nazwę Marsz Światło dla Życia. W godzinach wieczornych uczestnicy idąc nieśli świece i pochodnie. Od 2010 r. zaczyna się udział Diecezji Warszawsko-Praskiej. Odtąd część praska i lewobrzeżna łącza się na Placu Zamkowym i ruszają Krakowskim Przedmieściem. Za pierwszym razem odcinek od pomnika ks. Skorupki do Placu Zamkowego został pokonany nietypowo – tramwajem. W kolejnych edycjach Marsz był już w 100% pieszy. Poczynając od 2012 roku Marsz odbywa się w niedzielę, za dnia.

Od 2012 Marszowi towarzyszy kilkudniowy cykl przedsięwzięć pro-life pt. „Tydzień dla Życia”.

Zrodzenie się idei marszu

Był czerwiec 2003r. Media podały wiadomość, że do portu we Władysławowie przypłynął Langenort. Załoga tego „statku śmierci” umożliwiała aborcję kobietom z krajów, gdzie jest to nielegalne.

Kilka dni później bardzo rano zadzwonił telefon. Dzwoniła moja siostra – Lidia Klempis, bardzo przejęta, gdyż w nocy ułożyła cały plan co trzeba zrobić aby przeciwstawić się tej sytuacji. Była ona w tym czasie z rodziną na wczasach i sama nie mogła zrealizować swojego niesamowitego, jak na osobę do tej pory niezbyt zaangażowaną społecznie, planu. To ja byłam z nas dwóch ciągle zaabsorbowana jakimiś sprawami.

Pomysłu Lidii wcale nie było łatwo zrealizować. Otóż w jej wyobraźni powstał obraz rzeszy modlących się ludzi zgromadzonych na wybrzeżu ze światłami. Ja mieszkam w Łodzi, nie mogłam w tym czasie pojechać do Władysławowa. Postanowiłam poprosić kogoś stamtąd. Zwróciłam się do Ewy Kowalewskiej z HLI-Europa, oraz do księdza proboszcza tamtejszej parafii. Po kilku dniach we Władysławowie nad brzeg morza do portu przyszli ludzie z modlitwą i światłami. W tym samym czasie odbyły się zgromadzenia modlitewne w obronie życia w Warszawie przy Pomniku Małego Powstańca oraz w Łodzi przy Pomniku Martyrologii Dzieci. I tak to się zaczęło…

Moja siostra miała w sercu mocne przekonanie, że tego typu marsz dla życia ze światłami i modlitwą powinien odbywać się przynajmniej raz w roku a ponieważ wakacje spędzałyśmy razem, dużo czasu przeznaczyłyśmy na rozważanie jak taki marsz zorganizować. W pewnym momencie poczułam, że takim dniem może być 25-marca – ustanowiony za wskazaniem Jana Pawła II przez Episkopat Dniem Świętości Życia, a jeszcze wtedy prawie wcale nie obchodzony uroczyście. Tak więc koncepcja Marszu dla Życia została skrystalizowana w czasie wakacji 2003r. Lidia nawiązała współpracę z Polską Federacją Ruchów Obrony Życia i razem zaczęli organizować przemarsz.

W 2004 i 2005r. roku były skromne Marsze z inną trasą. Od 2006r. marsz przybrał dzisiejszą formę. Rozpoczyna się Mszą Św. w Kościele Matki Bożej Łaskawej na Starym Mieście następnie z modlitwą i śpiewem uczestnicy ze światłami przechodzą na plac Piłsudskiego. Organizowany jest we współpracy Duszpasterstwa Rodzin Metropolitalnej Kurii Warszawskiej, i innymi organizacjami, których z roku na rok przybywa. W 2010r. po raz pierwszy przyłączyła się Diecezja Warszawsko-Praska i w tym roku też obydwie Diecezje idą razem.

W ten sposób poprzez Marsz „Światło dla Życia” staramy się realizować wezwanie Jana Pawła II zawarte w Evangelium Vitae abyśmy uroczyście obchodzili Dzień Świętości Życia

Proponuję…, aby corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Życia….Trzeba, aby dzień ten był przygotowany i obchodzony przy czynnym udziale wszystkich członków Kościoła lokalnego. Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji.” Jan Paweł II -Evangelium Vitae

Ewa Szałkowska – West